top of page

De kleine lettertjes groot

Deze website is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, zoals die zijn verstrekt door gemeentelijke diensten, nutsbedrijven, de architect, de constructeur en overige adviseurs van dit plan. Er is geprobeerd u een goede en betrouwbare algemene indruk te geven van de plannen voor de zes woningen aan de Plesmanlaan 14 te Nunspeet. Er moet echter op worden gewezen dat het om een globale samenvatting gaat en de voor het afsluiten van de koopovereenkomst geldende informatie is opgenomen in de bij de notaris gedeponeerde depotakte. Bovendien moet een voorbehoud gemaakt worden voor wijzigingen die voortvloeien uit de eisen van de overheid en nutsbedrijven.

Indien wij genoodzaakt zijn andere dan de omschreven materialen te verwerken, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke materialen niet of niet tijdig leverbaar zijn, zijn wij gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, mits deze geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit, het uiterlijk aanzien en de bruikbaarheid van de woning. Als koper zult u hierover geïnformeerd worden. Er zal echter geen recht op verrekening ontstaan.

Indien de tekeningen op deze website verschillen van de beschrijving, geldt de beschrijving als bindend. Daar waar op de tekeningen meubilair, stoffering en ander roerende goederen zijn ingetekend dienen die alleen om een goede indruk te krijgen van de ruimte en indelingsmogelijkheden. De goederen zijn niet in de koop- of aanneemsom inbegrepen.

De aangegeven maten op de tekeningen zijn zogenaamde ‘circa-maten’ en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

De in deze brochure opgenomen algemene omschrijvingen van de plannen voor de woningen aan de Plesmanlaan 14 is gebaseerd op de laatst bekende gegevens. Aan de beschrijvingen, artist’s impressions en tekeningen van de woningen en de situatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voor alle technische omschrijvingen en tekeningen geldt dat bij een verschil met de gegevens in de depotakte de laatste bepalend zijn voor de overeenkomst.

De samenstellers van deze website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele zet en andere uitvoeringsfouten.

villa 5.png
bottom of page