top of page

Landhuis

Het voormalige Zonneheuvel was een statig pand gebouwd in de chaletstijl. Deze romantische stijl, die veel werd toegepast rond 1900, vormt een belangrijke inspiratiebron voor de vormgeving van de gebouwen. In het landhuis zijn 15 huurwoningen gerealiseerd. 

pers1c.jpg

De volgende specifieke uitgangspunten voor de architectuur van de bebouwing zijn gehanteerd. 

 • De architectuur van het hoofdgebouw verwijst naar de chaletstijl van de oorspronkelijke villa Zonneheuvel;

 • De architectuur is hedendaags maar wel met een knipoog naar het verleden;

 • De gevel van het hoofdgebouw kent een verticale geleding; het materiaalgebruik bestaat uit (sier)baksteen al dan niet in combinatie met Engels vakwerk met bepleistering  en hout;

 • De vormgeving is zorgvuldig met voldoende details; in de detaillering zijn typische landgoedelementen herkenbaar zodat de eenheid van het landgoed wordt versterkt;

 • Er is sprake van duurzaam materiaalgebruik en een duurzame uitstraling.

pers2c.jpg

De stedenbouwkundige visie is mede gebaseerd op de volgende inrichtingsprincipes:

 • De bebouwing en het landschap vormen een eenheid;

 • De bebouwing ligt gegroepeerd rond een centrale groen open ruimte;

 • Het hoofdgebouw richt zich op de groene open ruimte;

 • De bijgebouwen hebben een relatie met de open ruimte, maar liggen niet direct áán deze ruimte;

 • Het padenstelsel verbindt de gebouwen en de parkeerplekken en maken een rondwandeling over het landgoed mogelijk;

 • Het padenstelsel sluit aan op de paden van het aangrenzende terrein;

 • Het bosareaal op het landgoed blijft nagenoeg geheel gespaard; het bos vormt duidelijke wanden van de grotendeels bestaande centrale open ruimte.

bottom of page